Make your own free website on Tripod.com

               powitanieinfoprogramrejestracjastreszczeniasponsorzy | baza noclegowa | ważne daty / opłaty

Plan Konferencji

Temat główny: Defekty powłok brzusznych-przepukliny pooperacyjne i ewentracje (operacje on-line przepuklin)
Konferencja okrągłego stołu: Standardy jakości siatek syntetycznych stosowanych w naprawie przepuklin brzusznych
Sesja satelitarna: Nowe technologie w chirurgii powłok jamy brzusznej.
Work-shop: leczenie przepuklin pachwinowych (operacje on-line)-
liczba miejsc w work-shopie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (kwalifikacja po dokonaniu wpłaty)

 

Ramowy Plan Konferencji

Czwartek 16 listopada

10:00 - 18:00 Rejestracja uczestników w hotelu Gromada
12:00 - 17:00
Workshop: operacje przepuklin pachwinowych (przekaz z sali operacyjnej do hotelu Gromada):
1. Metoda Desardy (bez wszczepu syntetycznego) - S. Dąbrowiecki
2. Metoda Valentiego PAD - G. Valenti (Włochy); A. Opertowski
3. Laparoskopowa naprawa IPOM - S. Czudek (Czechy)
4. Metoda Lichtensteina (częściowo wchłanialna siatka Ultrapro) - A. Matyja
5. Absorbable Plug Gore (wchłanialny korek) - M. Śmietański
6. Prolene Hernia System (siatka przestrzenna prolenowa) - P. Ryll
7. Ultrapro Hernia System - (częściowo wchłanialna siatka przestrzenna) - J. Stanisławek
17:00 - 17:30 Podsumowanie z udziałem operatorów i dyskusja - A. Matyja
18:00 - 20:00 Uroczyste Otwarcie i wykłady na zaproszenie
ˇ Prof. Stanisław Dąbrowiecki "Przepukliny pooperacyjne"
ˇ Dr. Stanisław Czudek "Laparoskopowe leczenie przepuklin pachwinowych i brzusznych w Czechach - doświadczenia własne" .
ˇ Dr. Gabrielle Valenti: "Prothesis repair in inguinal hernia. The pad: a solution for the patient and the surgeon" (Protezy w naprawie przepuklin pachwiny. Proteza dynamiczna, samoregulująca się: rozwiązanie dla chorego i chirurga).


Piątek 17 listopada

Sobota 18 listopada

11:30 - 12:15 Sesja 8 "Czy operacja Desardy jest alternatywą dla metod z siatką syntetyczną?"
prowadzący: S.Dąbrowiecki, J.Szopiński, V. Vlasow

ˇ V.V. Vlasov "Our experience of herniorrhaphy by M. Desarda in inguinal hernia repair".
ˇ K. Korneta "Pierwsze doświadczenia w naprawie przepuklin pachwinowych metodą Desardy".
ˇ J. Orzechowski "Wczesne wyniki operacyjnego leczenia przepukliny pachwinowej metodą Desardy".
ˇ J. Szopiński "Zaproszenie do wieloośrodkowego badania klinicznego (RCT) nad porównaniem wyników leczenia przepuklin pachwinowych metodami: Desardy i Lichtensteina z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania internetowego".
ˇ Dyskusja

12:15 - 12:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

   Sekretariat zjazdu: Oddział Chirurgii Szpital ZOZ Ostrowiec Św., ul.Szymanowskiego 11,
   tel.0412478000 wew.202 , 0412664440 wew.202, e-mail:
chirurgiaostr@wp.pl

©2006. iView.pl