Make your own free website on Tripod.com

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ZJAZDU


 

15 październik 2005 r. sobota

Sesja 7

Szycie powłoki brzusznej
V.Vlasow, S.Molski, P.Cisowski

08.30

Technika szycia powłoki brzusznej przez polskich chirurgów anno 2004.

S. Dąbrowiecki

08.40

Prospektywna analiza ewenteracji w 8 ośrodkach chirurgicznych w woj. podkarpackim

P. Gembal

08.50

Zjawiska fizyczne u podstaw wyboru metody szycia powłoki brzusznej

S. Pierściński

09.00

The prophylaxis of arise of hernia after treatment the acute appendicitis

V.G.Martynyuk

Sesja 8

Operacja przepukliny pokazowa - M.P. Desarda
M.P.Desarda, Z.Śledziński, A.Kapała

09.00

transmisja z sali operacyjnej + komentarz

M.  Desarda

10.00

New concepts of inguinal hernia and its repair in perspective with todays trend

M.  Desarda

11.00

Wyniki leczenia przepuklin sposobem Desardy u 47 operowanych

W.  Kwiecień

11.10

Doświadczenia własne w leczeniu przepuklin pachwiny met. Desardy

A.  Kapala

11.20

Operacja Desardy jako możliwa metoda wyboru w leczeniu przepuklin pachwiny.

O. Lerchuk

przerwa na kawę

Sesja 9

Przepukliny brzuszne
S.Dabrowiecki, S.Prywiński

11.50

To the method of treatment of unreducible umbilical hernia

V. Vlasow

12.00

Przepukliny brzuszne leczone operacyjnie z użyciem siatki polipropylenowej implantowanej nadotrzewnowo - doświadczenia własne.

A. Matyja

12.10

Problems of Surgical Treatment of Patients with Morbid Obesity Who Have Ventral Hernia

A.Lavryk

12.20

Operacja przepukliny brzusznej sposobem laparoskopowym IPOM - doniesienie wstępne. Hernia

M.Śmietański

12.30

Intraperitoneal prosthetic mesh repair of incisional hernia.

M. M.Dorakh

12.50

Technika operacji przepuklin nadbrzusza po sternotomii pośrodkowej

P. Cisowski

13.00

Przypadek przetoki jelitowej po zaopatrzenia przepuklinybrzusznej siatką poliestrową.

J. Andruszkiewicz

13.10

Wyniki operacyjnego leczenia przepuklin brzusznych pooperacyjnych metodą tradycyjną oraz przy użyciu wszczepów syntetycznych

J.  Orzechowski

13.20

 

S. Prywiński

13.30

Ocena wczesnych wyników operacji przepuklin okołostomijnych z użyciem siatek syntetycznych.

M. Szczepkowski

13.40

Dwuetapowe zaopatrzenie przepukliny okołostomijnej współistniejącej z olbrzymią przepukliną brzuszną – opis przypadku.

J. Friediger

13.50

Leczenie samoistnego przedziurawienia przepukliny brzusznej u chorych z marskością wątroby i wodobrzuszem.

W. Gniłka

14.00

Skojarzone zabiegi operacyjne u chorych z przepukliną brzuszną.

J. Pypkowski

Co wymaga dopowiedzenia - dyskusja podsumowująca.
Ok.14.00 Zakończenie konferencji