Make your own free website on Tripod.com

 

Dziś imieniny:

 

 

 

|

strona startowa

|

Google

   

 

 

Pogoda

dziś

temp: °C ciśn.: hPa wiatr: km/h śnieg: mm deszcz: mm

 

 

Służba Zdrowia

 

 

Jędrzejów

 

Szpital Powiatowy w Jędrzejowie

ul. Małogoska 25

28-300 Jędrzejów

tel./fax: 0 41 386 18 81, 0 41 386 17 21 (po godz. 15.00)

 

e-mail:zozjedrzejow@pro.onet.pl

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w którego obrębie działają Szpital im. W. Biegańskiego oraz Przychodnia Specjalistyczna.

Szpital posiada aptekę, która zaopatruje w leki, środki dezynfekcyjne i materiały opatrunkowe oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne. Wszystkie oddziały oraz cały pion administracyjny posiadają sprzęt komputerowy, ulepszający i usprawniający pracę personelu Szpitala oraz obsługę pacjentów. Zakład świadczy usługi ciągle rozszerzając ich wachlarz, dostosowując zakres procesu leczenia do potrzeb pacjentów. W ostatnich latach sukcesywnie wprowadzano następujące zmiany: dokonano restrukturyzacji łóżek szpitalnych, zniesiono bariery architektoniczne, wydzielono usługi laboratoryjne. Ze środków pozabudżetowych zakupiono sprzęt medyczny: laparoskop, gastroskop, kolonoskop, USG, monitory ( 3 ), analizator hematologiczny, EKG, echokardiograf, spirometr, audiometr, rektoskop, 2 samochody ( transportowy i karetkę pogotowia) Nowoczesny sprzęt pozwala personelowi medycznemu trafnie zdiagnozować pacjenta i podjąć pełne leczenie, polepszając jakość udzielanych świadczeń i wykonywanych badań. Dzięki pomocy Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zostały zniesione bariery architektoniczne na zewnątrz Szpitala, w oddziałach oraz w Przychodni Specjalistycznej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
- mgr Stanisław Stelmasiński

Z-ca dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
- lek. med. Andrzej Dylewski

Szpital im. W. Biegańskiego

1. Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator – Lek. med. Piotr Maślany

Oddział liczy 56 łóżek. W ramach Oddziału funkcjonuje sala intensywnej opieki internistycznej, gdzie leczy się m.in. ciężkie stany chorób wewnętrznych, w tym zawały serca. Oddział wyposażony jest w aparaturę zgodną z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiada pracownie diagnostyczne wyposażone w Echokardiograf, Holtera,  bieżnię (próba wysiłkowa). Odział współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii i Onkologii
w Kielcach oraz Kliniką Kardiologii CMUJ w Krakowie. Jest akredytowanym oddziałem
w zakresie przeprowadzania lekarskich staży specjalizacyjnych.

2. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym
Ordynator – Lek. med. Władysław Sędek

Oddział liczy - 47 łóżek. Dzięki nowoczesnej bazie diagnostycznej i wyszkolonej kadrze medycznej wachlarz procedur chirurgicznych wykonywanych w Oddziale jest bardzo szeroki. Wykonuje się praktycznie wszystkie operacje w obrębie jamy brzusznej (z wyjątkiem zabiegów naczyniowych), łącznie z wielonarządowymi, resekcjami z powodów onkologicznych (np. operacja Whipple'a). Od 5 lat Oddział posiada zestaw do zabiegów laparoskopowych, który stosuje się do małoinwazyjnych operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego z powodu kamicy lub do laparoskopowych operacji z powodu żylaków powrózka nasiennego. Przepukliny operuje się najnowocześniejszymi metodami beznapięciowymi (metoda Shouldice'a i Desarda), również z wykorzystaniem siatek polipropylenowych (metoda Lichtensteina). Zastosowanie tych metod znacząco obniża odsetek nawrotów i podnosi komfort pacjenta w okresie pooperacyjnym. W Oddziale wykonuje się również operacje
z zakresu chirurgii tarczycy. Oddział korzysta z pełnej diagnostyki laboratoryjnej, rentgenowskiej i ultrasonograficznej.

W Oddziale wykonuje się operacje u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat
w zakresie:
* Chirurgii jamy brzusznej
* Urologii
* Chirurgii onkologicznej
* Operacje laparoskopowe
* Wszystkie zabiegi w zakresie tzw. "małej chirurgii"
* Chirurgii tarczycy

Wykonywane są także badania endoskopowe: gastroskopie, kolonoskopie, rektoskopie, cystoskopie, laparoskopie. Badania te wykonywane są sprzętem najwyższej klasy firm.
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym jest oddziałem akredytowanym
w zakresie przeprowadzania lekarskich staży specjalizacyjnych.
W Pododdziale Ortopedycznym leczeni są chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi.

3. Oddział Pediatryczny
p.o. Ordynatora – Lek. med. ta Moś

Oddział Dziecięcy jest oddziałem ukierunkowanym na leczenie dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Oddział liczy 30 łóżek. Podzielony jest na 3 odcinki: niemowlęcy, dzieci starszych oraz chorób przewodu pokarmowego. Hospitalizujemy dzieci ze wszystkimi jednostkami chorobowymi z wyjątkiem chorób zakaźnych. Wszyscy lekarze pracujący w oddziale posiadają II stopień specjalizacji z pediatrii. Leczenie prowadzone jest wg. standardów pediatrycznych zdobywanych na ogólnopolskich szkoleniach na sympozjach. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem medycznym otrzymanym głównie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy możliwość wykonania badań Ekg i USG w oddziale oraz radiologicznych, echo serca, gastroskopii ( u młodzieży ) na terenie szpitala. Wszystkie badania wykonywane są przez personel legitymujący się odpowiednimi certyfikatami umiejętności. Stawiamy na współpracę z lekarzami POZ stwarzając możliwość szybkiej diagnostyki u dzieci nie wymagających hospitalizacji, po uzgodnieniu przyjęcia z lekarzem prowadzącym. Od września 2003 r. oddział uczestniczy w programie "Szpital Przyjazny Dziecku" pod patronatem Gazety Wyborczej i Telekomunikacji Polskiej. Wzorem innych szpitali mamy " żółty telefon do mamy" z bezpłatnymi kartami telefonicznymi. Braliśmy również udział w akcji "motylkowe szpitale" pod patronatem "Fundacji Bez Barier" Jolanty Kwaśniewskiej. Efektem tego jest kolorowy oddział i świetlica. W miarę możliwości poprawiamy warunki pobytu w oddziale, z możliwością CAŁODOBOWEJ OPIEKI RODZICÓW. Wychodząc naprzeciw potrzebom, utworzono 2 miejsca hotelowe dla matki. Dzięki zaangażowaniu personelu, nie pominięto żadnej okazji doposażenia oddziału w najnowszej generacji sprzęt medyczny, poprzez społeczne akcje między innymi: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja POLSAT.

4. Oddział Położniczo – Ginekologiczny
p.o. Ordynatora – Lek. med. Tomasz Biskup

Ginekologia
Wykonuje się:
1. pełną diagnostykę ginekologiczną ( badania chemiczne, USG, HSG, Rtg, kolkoskopia). Lekarze asystenci posiadają certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie USG ginekologicznego i położniczego.
2. zabiegi operacyjne;
* pełny zakres małych zabiegów ginekologicznych - biopsje zmian narządu rodnego, diagnostyczne i lecznicze abrazje
* pełny zakres klasycznych operacji ginekologicznych ( usunięcia zmian chorobowych, korekcje położenia narządu rodnego )
* nowoczesne zabiegi w terapii nietrzymania moczu - TVT
* diagnostyczne i lecznicze zabiegi laparoskopowe.
Położnictwo
* Jest możliwość odbywania porodów rodzinnych i znieczuleń okołoporodowych, a także uczestniczenie przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia, czynnej przy Oddziale.
* Dla zainteresowanych rodziców możliwość obejrzenia oddziału
i indywidualnych konsultacji przed przyjęciem do porodu. Na życzenie pacjentki możliwość asystowania przy porodzie indywidualnie wybranego zespołu ( lekarz, położna ).
* Oddział jest otwarty dla odwiedzających w wydzieloną salą odwiedzin.
* Współpracujemy z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ( Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Zakład Diagnostyki Wad Wrodzonych Płodu, Zakład Genetyki ).
* Noworodek przebywa na sali razem z matką w tzw. systemie rooming-in.
* Prowadzimy opiekę nad ciężarną i płodem przez cały okres ciąży i połogu.
 

5. Oddział Neonatologiczny
p.o. Ordynatora – Lek. med. Jolanta Moś

Na Oddziale Noworodkowym Szpitala w Jędrzejowie matki przebywają razem z dziećmi
w systemie "rooming-in", co umożliwia stały, bliski kontakt oraz karmienie "na żądanie". Matki dzieci urodzonych przedwcześnie przebywają w Oddziale do czasu wypisu dziecka. Realizowane są programy " Promocja Karmienia Piersią" oraz "Dziesięciu kroków do udanego karmienia". Bezpośredni po porodzie noworodek ma kontakt z matką "skóra do skóry" i przystawiany jest do piersi. Piersią karmione są noworodki po porodach naturalnych, cięciach cesarskich oraz wcześniaki. Na salach matek codziennie realizowane są pogadanki dotyczące korzyści wynikających z karmienia piersią oraz nauka prawidłowej techniki karmienia. Informacje dotyczące karmienia piersią, składu mleka kobiecego i jego wpływu na rozwijający się organizm dziecka, przekazywane są również w formie ulotek, biuletynów oraz nagrań. Kontynuacja opieki nad dzieckiem prowadzona jest w Poradni Neonatologicznej według programu "Decydujący czas". Dysponujemy nowoczesnym sprzętem medycznym,
w większości uzyskanym od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy międzi innymi: - Aparaty CPAP służące do wspomagania oddechu noworodka - Stanowisko resuscytacyjne - Aparat do badań przesiewowych słuchu noworodków, który umożliwia wczesne wykrycie wad słuchu i ich leczenie, co jest warunkiem prawidłowego rozwoju mowy. Lekarze pracujący na Oddziale posiadają specjalizację z pediatrii i neonatologii, co umożliwia prowadzenie profilaktyki leczenia według najnowszych standardów medycznych. Opiekę nad noworodkiem sprawują wykwalifikowane pielęgniarki z dużym doświadczeniem.

6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator – Lek. med. Janusz Rzodeczko

Na Oddziale wykonywane są znieczulenia ogólne, miejscowe, podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe do wszystkich rodzajów zabiegów operacyjnych i diagnostycznych wykonywanych w Szpitalu. Oddział posiada 2 stanowiska intensywnej terapii, wyposażone w aparaturę monitorującą oraz podtrzymującą czynności życiowe, przeznaczone dla pacjentów najciężej chorych, wymagających stałego nadzoru i intensywnego leczenia.

7. Szpitalny Oddział Ratunkowy


Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia Specjalistyczna ZOZ w Jędrzejowie stanowi największy w naszym powiecie, kompleks 18 poradni, obejmujących specjalistyczną opieką 92 tys. populację regionu. Spełniamy wszystkie normy dotyczące kwalifikacji lekarzy, normy lokalowe oraz sprzętowe, zgodnie z wymaganiami NFZ. Umowa zawarta z NFZ gwarantuje naszym pacjentom bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych. Przychodnia posiada pracownie wyposażone w najnowszej generacji sprzęt medyczny, pozwalający na nowoczesną diagnostykę oraz leczenie. Zapewniamy naszym pacjentom pełny dostęp do diagnostyki szpitalnej w Oddziałach: Wewnętrznym, Chirurgicznym, Dziecięcym oraz Ginekologiczno-Położniczym. Mamy możliwość konsultacji w Ośrodkach Akademickich m.in. Instytut Kardiologii w Krakowie, Specjalistyczny Szpital Dziecięcy UJ Kraków Prokocim, Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej CMUJ w Krakowie. Mamy podpisaną umowę na wykonywanie badań diagnostycznych współfinansowanych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, w wyspecjalizowanych pracowniach w województwie świętokrzyskim. Lekarze w większości legitymują się drugim stopniem specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny i posiadają również szczegółowe podspecjalizacje oraz certyfikaty umiejętności.

MEDYCYNA PRACY

Posiadamy Poradnię Medycyny Pracy, gdzie realizowane są zadania z zakresu:
- ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie poprzez
- rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy,
- udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie ergonomii, psychologii pracy itp.,
- sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi przez:
- wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- wykonywanie szczepień ochronnych,
- udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach,
- badanie uczniów i kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych
- inicjowania i realizowania promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracowników,
- inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony pracowników,
- prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych


Poradnie specjalistyczne

1. Poradnia Alergologiczna
2. Poradnia Diabetologiczna
3. Poradnia Gastroenterologiczna
4. Poradnia Hepatologiczna
5. Poradnia Kardiologiczna
6. Poradnia Dermatologiczna
7. Poradnia Neurologiczna
8. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
9. Poradnia Reumatologiczna
10. Poradnia Neonatologiczna
11. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
12. Poradnia Chirurgii Ogólnej
13. Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
14. Poradnia Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej
15. Poradnia Okulistyczna
16. Poradnia Otolaryngologiczna
17. Poradnia Urologiczna
18. Poradnia Zdrowia Psychicznego
19. Poradnia Medycyny Pracy

41 386 14 91 - Centrala
nr wewnętrzny:
255   Rejestracja centralna
    
215   Alergologiczna Poradnia
219   Chirurgiczna Poradnia - rejestracja
210   Dermatologiczna Poradnia
276   Diabetologiczna Poradnia
269   Gastroenterologiczna Poradnia
222   Ginekologiczno-Położnicza Poradnia
257   Gruźlicy i Chorób Płuc Poradnia
217   Kardiologiczna Poradnia
217   Medycyna Pracy - Poradnia
211   Okulistyczna Poradnia
215   Psychiatryczna Poradnia
255   Rejestracja centralna
214   Reumatologiczna Poradnia
273   Urologiczna Poradnia
214   Otolaryngologiczna Poradnia

KONTAKT

Zespół Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
ul. Małogoska 25
28 – 300 Jędrzejów
Tel. 041 386 14  91
Tel/Fax  041 386 11 54 (Sekretariat)
adresy e-mail:zozjedrzejow@pro.onet.pl - ZOZ
                    org@zozjedrzejow.internetdsl.pl - Dział Organizacji Kadr i Szkoleń
strona www: www.zozjedrzejow.internetdsl.pl

 

>> Ulotka informacyjna

 

 

wstecz

 

Portal Regionalny jedrzejow.pl 2007

 

 

 

łącze internetowe dostarcza

i